top of page
Vochtwering

Inspectie vochtproblemen aanvragen

Wanneer u twijfelt of uw pand last heeft van optrekkend vocht in de muren of een te hoge luchtvochtigheid in de kruipruimte, dan kunnen wij dit voor u vaststellen. Piket services voert vrijblijvend een inspectie uit binnen twee werkdagen. Vraag hieronder uw inspectie aan.

Vochtwering

Optrekkend vocht, grondwater en indringend vocht kunnen veelvoorkomende vochtproblemen zijn in kruipruimtes en muren. Hier vind je algemene informatie over deze problemen en de mogelijke gevolgen ervan.

 

Optrekkend vocht:

Optrekkend vocht ontstaat wanneer water uit de grond door capillaire werking in de muren of kruipruimte omhoogtrekt. Het komt vaak voor in oudere gebouwen waar geen of een verouderde vochtkering aanwezig is. Optrekkend vocht kan leiden tot vochtplekken, schimmelgroei, loslatend stucwerk en aantasting van de constructie.

Grondwater:

Grondwater kan een probleem vormen wanneer het niveau stijgt en de kruipruimte of muren bereikt. Dit kan gebeuren als gevolg van hoge grondwaterstanden, overstromingen of slechte afwateringssystemen. Grondwater kan leiden tot vochtige kruipruimtes, schimmelvorming, houtrot en corrosie van metalen constructies.

Indringend vocht:

Indringend vocht verwijst naar water dat van buitenaf de kruipruimte of muren binnendringt, bijvoorbeeld door lekkages, slecht voegwerk, scheuren in het metselwerk of poreuze materialen. Het kan leiden tot vochtproblemen, zoals vochtige muren, schimmelvorming, loslatend behang en aantasting van bouwmaterialen.

Gevolgen van vochtproblemen:

Vochtproblemen kunnen diverse negatieve gevolgen hebben, waaronder schade aan de constructie, aantasting van materialen, verminderde isolatiewaarde, slechte luchtkwaliteit, onaangename geuren en gezondheidsproblemen als gevolg van schimmelgroei.

Vochtbestrijding:

Het aanpakken van vochtproblemen in kruipruimtes en muren vereist een doeltreffende vochtbestrijdingsstrategie. Enkele mogelijke maatregelen zijn:

  1. Vochtwering: Het plaatsen van een vochtkering, zoals een waterdichte folie of injecteren van een vochtwerend middel, om optrekkend vocht tegen te gaan.

  2. Drainagesysteem: Het installeren van een goed drainage- of ontwateringssysteem om grondwater af te voeren en vochtproblemen te voorkomen.

  3. Afdichting: Het dichten van scheuren, kieren en slecht voegwerk om indringend vocht te voorkomen.

  4. Ventilatie: Het zorgen voor voldoende ventilatie in de kruipruimte om vochtigheid te verminderen en condensatie te voorkomen.

  5. Professionele hulp: In ernstige gevallen van vochtproblemen is het raadzaam om een professioneel vochtbestrijdingsbedrijf in te schakelen. Wij van Piket Services kunnen een grondige analyse uitvoeren en passende oplossingen bieden.

Het is belangrijk om vochtproblemen in kruipruimtes en muren serieus te nemen, aangezien ze kunnen leiden tot schade aan de constructie en gezondheidsproblemen. Neem contact met ons op voor een deskundige analyse en een effectieve oplossing.

Vochtwering
Vochtwering
Vochtwering
Vochtwering
bottom of page