top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Piket Services

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2024

Bij Piket Services hechten we grote waarde aan de bescherming van uw privacy en het veilig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke voor de Verwerking van Gegevens

Piket Services, gevestigd aan Johan David Zocherstraat 126 te Den Haag, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot uw privacy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens

.

2. Welke Persoonsgegevens Verwerken Wij?

2.1. Contactgegevens: We verzamelen de contactgegevens die u met ons deelt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres.

2.2. Werkgerelateerde informatie: Indien van toepassing, kunnen we ook informatie verzamelen over uw functie, werkervaring en andere gerelateerde details die relevant zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

2.3. Websitegebruik: Onze website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

3. Doeleinden en Grondslagen van Gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1. Uitvoeren van Diensten: Om onze diensten te leveren en uit te voeren volgens overeenkomsten die met u zijn aangegaan.

3.2. Contact en Communicatie: Voor het beantwoorden van uw vragen, verzoeken of andere vormen van communicatie.

3.3. Marketing: Indien u hiermee heeft ingestemd, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze diensten en relevante informatie.

4. Delen van Persoonsgegevens met Derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

5. Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of andere vormen van onrechtmatige verwerking.

6. Bewaartermijn van Persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

7. Uw Rechten

U heeft het recht om:

7.1. Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te laten verwijderen.

7.2. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

7.3. Een verzoek in te dienen voor de overdracht van uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij.

7.4. Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

 

Voor het uitoefenen van deze rechten of voor andere vragen met betrekking tot uw privacy, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. De laatste versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

bottom of page