top of page
Houtinsecten bestrijden

Houtaantaster inspectie aanvragen

Wanneer u twijfelt of uw pand last heeft van houtaantasters of andere problemen ter betrekking tot het hout dan kunnen wij dit voor u vaststellen. Piket services voert vrijblijvend een inspectie uit binnen twee werkdagen. Vraag hieronder uw inspectie aan.

Houtaantastende organisme

Welkom op onze website gewijd aan de bestrijding van houtinsecten. Hier vind je algemene informatie over de leefwijze van houtinsecten, hoe je aantasting kunt herkennen en hoe ons bedrijf ze effectief kan bestrijden.

Leefwijze van houtinsecten:

Houtinsecten zijn kleine insecten die zich voeden met hout. Ze hebben specifieke kenmerken en leefgewoonten die van invloed zijn op de mate van schade die ze kunnen veroorzaken.

 

Hier zijn enkele belangrijke houtinsectensoorten die je tegen kunt komen:

 1. Houtwormkever: De houtwormkever legt eitjes in scheuren en gaatjes in het hout. De larven voeden zich met het hout, waarbij ze gangen en tunnels graven. Na verloop van tijd veranderen de larven in volwassen kevers en verlaten ze het hout via kleine gaatjes.

 2. Boktor: De boktor legt eitjes in het hout en de larven boren zich diep in het hout om zich te voeden. Ze kunnen aanzienlijke schade aanrichten doordat ze lange gangen en tunnels graven. Na het volgroeien verandert de larve in een volwassen boktor en verlaat hij het hout.

 3. Bonte knaagkever: De bonte knaagkever legt haar eitjes in het hout, waaruit larven komen die zich voeden met het hout. Ze graven onregelmatige gangen en veroorzaken schade aan het hout. Na de volgroeide fase verpoppen de larven zich in het hout en komen ze als volwassen kevers tevoorschijn.

 4. Spinthoutkever: De spinthoutkever legt eitjes in het spinthout, het zachtere deel van het hout. De larven voeden zich met het spinthout en graven gangen, waardoor het hout verzwakt. Na de larvale fase veranderen ze in volwassen kevers die het hout verlaten via kleine gaatjes.

 

Herkennen van aantasting: Het is belangrijk om aantasting door houtinsecten tijdig te herkennen. Let op de volgende tekenen:

 1. Kleine gaatjes in het houtoppervlak: Houtinsecten boren zich een weg door het hout en laten kleine gaatjes achter. De grootte en vorm van de gaatjes kunnen variëren, afhankelijk van de soort houtinsect.

 2. Zaagselachtig materiaal: Houtinsecten laten zaagselachtig materiaal achter in de buurt van de gaatjes. Dit is het resultaat van het boren en voeden van de insecten.

 3. Zwakke houtconstructies: Aantasting door houtinsecten kan leiden tot verzwakking van het hout, waardoor de constructie instabiel wordt. Let op tekenen van verzwakking, zoals losse delen of verzakking.

Onze aanpak voor bestrijding:

Bij ons bedrijf zijn we gespecialiseerd in het effectief bestrijden van houtinsecten, waaronder de houtwormkever, boktor, bonte knaagkever en spinthoutkever. We maken gebruik van geavanceerde technieken en behandelingen om de insecten te elimineren en verdere schade te voorkomen.

Daarnaast bieden we ook advies en begeleiding bij preventieve maatregelen om toekomstige aantasting te voorkomen. Dit kan het aanbrengen van houtbeschermende coatings, ventilatieverbeteringen of andere aanpassingen omvatten.

Bij ons bedrijf streven we ernaar om de aantasting van houtinsecten effectief te bestrijden en de integriteit van jouw houten constructies te herstellen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een professionele en doeltreffende aanpak van houtinsectenproblemen.

Houtworm bestrijden
Houtworm bestrijden
Houtworm bestrijden
Houtworm bestrijden

Piket services voert vrijblijvend en kosteloos een inspectie uit binnen vijf werkdagen

Houtworm bestrijden
IMG_0330.JPG
Houtworm bestrijden

Veelgestelde vragen over het bestrijden van houtworm

in Voorburg

 • What are the signs of fungus infestation in my home?
  Signs of fungus infestation can vary, but common indicators include discoloration or distortion of woodwork, loose floor tiles, musty odors and even visible mold growth.
 • Is fungus infestation harmful to my health?
  Yes, fungus infestation can cause structural damage to your home as well as be harmful to your health, especially for those with allergies or breathing problems. It is important to take fungus infestation seriously and tackle it as quickly as possible.
 • How can I prevent fungus infestation?
  To prevent fungus infestation, it is important to tackle moisture problems in the home, such as leaks or damp basements/crawl spaces. In addition, it is regularly important that there is sufficient ventilation in the basement/crawl space
 • What can I do if I suspect that my house is affected by fungi?
  If you suspect that your home is affected by mold, it is wise to have a professional inspection carried out by a certified mold control company. We can provide you with this inspection. Request a free inspection on this page.
 • How long does it take to remove fungus infestation?
  The time required to remove fungus infestation may vary depending on the extent of the infestation and the control methods used. In some cases it may take several hours to days for the fungus infestation to be completely removed and the remediation work to be completed.
 • Are there natural methods to combat fungi?
  Although natural methods such as good ventilation and moisture control can help prevent fungus infestation, it is usually necessary to use professional control methods to effectively remove existing fungus infestation.
bottom of page